۱۴:۱۲ – ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۱۲ – ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در این سفر قرار است احمد وحیدی پل نیایش اردبیل را افتتاح و به بهره برداری برساند.احداث پل نیایش یکی از طرح‌های مورد نیاز و مورد مطالبه شهروندان بود که با هدف روان‌سازی ترافیک در ورودی شهر از سمت تبریز اجرا می‌شود.این طرح با تامین […]