«آذرمغان» رسانه مستقل و مجازی بامجوز رسمی شماره ۷۶۸۸۳ سال ۱۳۹۴ معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ با نام “ندای شمالغرب اردبیل” آغاز کرده و در سال ۱۳۹۸ به آذرمغان تغییر نام داد.

 

اهداف:

  • گسترش اطلاع رسانی و نشر صحیح و بموقع اخبار و رویدادها

  • دفاع از اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی

  • حراست از منافع ملی و باورهای دینی

  • نقد جدی و اصولی برای پویایی و پیشرفت استان

  • رصد واقعیت های اجتماعی استان با رویکرد مردم مدارانه

مدیر مسئول: مریم صدیقی

همراه: ۰۹۱۴۱۵۸۳۲۸۸

شماره پیامک: ۵۰۰۰۲۰۳۰۸۴۱۵۴۸

سردبیر: مهدی صدیقی