ولی اله خوش طینت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از مهر، اظهار کرد: دکتر شهید چمران الگوی وارستگی و الگوی یک انسان وارسته است که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تعهد و عقیدتی به عنوان یک انسان نمونه شناخته شده است. وی با بیان اینکه درک شهید چمران […]

ولی اله خوش طینت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از مهر، اظهار کرد: دکتر شهید چمران الگوی وارستگی و الگوی یک انسان وارسته است که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تعهد و عقیدتی به عنوان یک انسان نمونه شناخته شده است.

وی با بیان اینکه درک شهید چمران هم از حال و هم از آینده بود، خاطرنشان کرد: آینده نگری شهید چمران او را شاخص کرده است و تخصص توام با تعهد معنابخش زندگی این شهید بوده و این ویژگی باعث شد تا در بین مسلمانان و آزادی خواهان جهان مشهور شود.

رییس دانشگاه پیام نور استان اردبیل ادامه داد: اساتید می توانند از شهید چمران با مطالعه کتاب ها و همچنین از منش و رفتارهای ایشان الگوبرداری کنیم.

خوش طینت با اشاره به نقش اساتید در مشارکت حداکثری در انتخابات افزود: برخی از قشرها در جامعه مرجع هستند و این اقشار مرجع در جامعه جایگاه ویژه‌ای دارند و می توانند الگوی موثری برای دیگران باشند.

وی تصریح کرد: الگوهای مرجع از قبیل روحانیون، اساتید، پزشکان و حتی دانشجویان می توانند با هدایت، تشویق و ترغیب جامعه هدف خود نقش بسزایی در انتخابات داشته باشند.

انتهای پیام/
منبع خبر: مهر