یک تحلیلگر بازار بورس در گفتگو با بازار: حمید میرمعینی تحلیلگر بازار بورس با بیان اینکه رشد بورس در سال ۹۹ بی محابا و غیر مفید بود، تصریح کرد: شرایط ناگوار بورس حاصل تصمیم های اقتصادی غلط و اتفاقات سیاسی چند سال اخیر است. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

رشد بورس در سال ۹۹ غیر مفید بود| شرایط ناگوار بورس حاصل تصمیم های اقتصادی و اتفاقات سیاسی اخیر است

یک تحلیلگر بازار بورس در گفتگو با بازار:

حمید میرمعینی تحلیلگر بازار بورس با بیان اینکه رشد بورس در سال ۹۹ بی محابا و غیر مفید بود، تصریح کرد: شرایط ناگوار بورس حاصل تصمیم های اقتصادی غلط و اتفاقات سیاسی چند سال اخیر است.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار