منابع آبی
منابع آب سد یامچی ۷۰ درصد کاهش یافته است ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
به دنبال کاهش شدید بارندگی‌ها در اردبیل؛

منابع آب سد یامچی ۷۰ درصد کاهش یافته است

مدیرعامل آب منطقه ای اردبیل گفت: با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها در ماه‌های اخیر، منابع آب سد یامچی تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.