ضرورت اجرای قانونی توزیع عادلانه آب 03 مرداد 1400

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
ضرورت اجرای قانونی توزیع عادلانه آب

نظری ضرورت اجرای قانونی توزیع عادلانه آب را یادآور شد و افزود: ما آمادگی داریم تا به صورت جامع و کامل با جمع‌بندی اطلاعات از طریق مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیر حل مشکلات استان و شهرستان باشیم.

کوثر
چیزی یافت نشد !