هادی بهرامی؛ بازار: صنعت سیمان یکی از گروه های تولیدی کوچک در اقتصاد کشور است؛ اما در ارتباط زنجیره ای میان شرکت ها دخالت مستقیم و اثر گذاری دارد که میتواند گردش نقدینگی را در برهه زمانی های مختلف به سمت خود سوق دهد. این روز ها صنعت سیمان به دلیل افزایش نرخ فروش و […]

هادی بهرامی؛ بازار: صنعت سیمان یکی از گروه های تولیدی کوچک در اقتصاد کشور است؛ اما در ارتباط زنجیره ای میان شرکت ها دخالت مستقیم و اثر گذاری دارد که میتواند گردش نقدینگی را در برهه زمانی های مختلف به سمت خود سوق دهد. این روز ها صنعت سیمان به دلیل افزایش نرخ فروش و تقاضا مورد توجه قرار گرفته و سهام شرکت های سودساز و دارایی محور جذابیت خاصی پیدا کرده اند که در ادامه به تحلیل تکنیکال ۳ سهام برتر صنعت سیمان از لحاظ ارزش بازار میپردازیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری خرید و فروش کنند.

۱- تکنیکال سهام سیتا
قیمت سهام سیتا در آبان ماه ۱۴۰۲ به دنبال رشد بازار توانست با افزایش ۲۱۶ درصدی از محدوده ۳۴۰ تومان به ۱۰۸۶ تومان برسد و پس از ایجاد یک سقف تاریخی با اصلاح ۸ درصدی مواجه شده است که در حال حاضر در محدوده ۱۰۰۰ تومان قرار دارد. قیمت با حفظ حمایت معتبر ۹۰۰ تومان میتواند تا اهداف ۱۲۰۰ و ۲۱۰۰ تومان رشد کند که تقریبا یک بازدهی ۱۱۰ درصدی را در دل خود دارد؛ در غیر اینصورت اگر حمایت ۹۰۰ تومان از دست برود، حمایت معتبر استاتیک ماژور ۶۷۰ تومان در دسترس خواهد بود. سهام سیتا نیز از جمله سهم هایی است که حقوقی آن یعنی همان سازمان تامین اجتماعی قصد سود رساندن به سهامدار را ندارد و طبق سیکل های شکل گرفته در گذشته میتوان نتیجه گرفت که سیتا ارزش خواب سرمایه را ندارد!

تحلیل تکنیکال سهام سیتا، سفارس و ستران

۲- تکنیکال سهام سفارس
قیمت سهام سفارس در آبان ماه ۱۴۰۲ به دنبال رشد بازار توانست با افزایش ۲۲۴ درصدی از محدوده ۱۲۹۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان برسد و پس از ایجاد یک سقف تاریخی با اصلاح ۲۳.۵ درصدی مواجه شده است که در حال حاضر در محدوده ۳۲۳۰ تومان قرار دارد. بنظر می آید قیمت تمایل به ریزش بیشتری دارد و حمایت معتبر ۲۳۰۰ تومان به عنوان آخرین ایستگاه روند نزولی در دسترس است که با لمس آن ممکن است تقاضا افزایش زیادی پیدا کند. قیمت با عبور از مقاومت ۴۲۰۰ تومان میتواند تا هدف بلند مدت ۶۸۰۰ تومان صعود داشته باشد.

تحلیل تکنیکال سهام سیتا، سفارس و ستران

۳- تکنیکال سهام ستران
قیمت سهام ستران در آبان ماه ۱۴۰۲ به دنبال رشد بازار توانست با افزایش ۲۳۱ درصدی از محدوده ۲۱۱ تومان به ۷۰۰ تومان برسد و پس از برخورد به سقف تاریخی با اصلاح ۲۷ درصدی مواجه شده است که در حال حاضر در محدوده ۵۱۰ تومان قرار دارد. حمایت معتبر قیمت محدوده ۴۶۰ تومان میباشد که با حفظ آن میتوان به اهداف ۷۰۰ و ۱۳۰۰ تومان فکر کرد؛ در غیر اینصورت اگر حمایت ۴۶۰ تومان از دست برود، حمایت معتبر ۳۲۰ تومان در دسترس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهام سیتا، سفارس و ستران

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار