معاون شرکت تولیدی شوینده پاکنام در گفتگو با بازار: یوسف شاه تیموری معاون بازاریابی و فروششرکت تولیدی شوینده پاکنام با اعلام اینکه موافق ممنوعیت واردات شوینده ها نیست، تصریح کرد: تولیدکنندگان شوینده ها با حذف قیمت گذاری دستوری نفس کشیدند. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

تولیدکنندگان شوینده ها با حذف قیمت گذاری دستوری نفس کشیدند| موافق ممنوعیت واردات شوینده ها نیستم

معاون شرکت تولیدی شوینده پاکنام در گفتگو با بازار:

یوسف شاه تیموری معاون بازاریابی و فروششرکت تولیدی شوینده پاکنام با اعلام اینکه موافق ممنوعیت واردات شوینده ها نیست، تصریح کرد: تولیدکنندگان شوینده ها با حذف قیمت گذاری دستوری نفس کشیدند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار