بارش تگرگ در گرمی موجب خسارت به مزارع کشاورزی و باغات شد.

به گزارش آذرمغان، بارش تگرگ در گرمی موجب خسارت به مزارع کشاورزی و باغات شد.

 

 

ارسالی از امید یاری