فرمانده تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل مفتخر به دریافت درجه سرتیپ دومی شد.

به گزارش آذرمغان، با تصویب فرمانده معظم کل قوا،درجه سرتیپ دومی به سرهنگ پاسدار سید علی تدین فرمانده تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل اعطا شد.