پل معلق
مدیرعامل پل معلق مشگین‌شهر خریدار تیم ماشین سازی تبریز 25 اردیبهشت 1398

مدیرعامل پل معلق مشگین‌شهر خریدار تیم ماشین سازی تبریز

مدیرعامل پل معلق مشگین‌شهر گفت: آماده خرید امتیاز تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز هستیم.