وزارت نفت
بررسی ۸۰۰ سفر نامتعارف و حقوق‌های نجومی مدیران وزارت نفت ۲۹ تیر ۱۴۰۰

بررسی ۸۰۰ سفر نامتعارف و حقوق‌های نجومی مدیران وزارت نفت

علی خضریان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت برگزار شد و یکی از ۱۷ پرونده مفتوحه مرتبط با وزارت نفت در کارگروه‌های کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ۸۰۰ سفر غیرمتعارف و اهدای پاداش […]