بایگانی‌های منافع استانی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
بازی‌های جناحی و منافع استانی ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

بازی‌های جناحی و منافع استانی

شمارش معکوس برای حضور رئیس جمهور در اردبیل شروع شده است.