مجازات جایگزین حبس
ضرورت تعیین مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم سبک ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس کل دادگستری اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت تعیین مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم سبک

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با اذعان به لزوم فرهنگ‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس نیازمند همت جدی محاکم قضایی در صدور حکم برای جرایم سبک هستیم.