مالچ پاشی
مخترع کرمانی نخستین مالچ دوستدار محیط زیست در جهان: گفتند اینجا سوئیس نیست+فیلم 02 آذر 1401

مخترع کرمانی نخستین مالچ دوستدار محیط زیست در جهان: گفتند اینجا سوئیس نیست+فیلم

البته هنوز ناامید نیست گرچه می گوید در یک سازمان به او رک و پوست‌کَنده گفتند: ببین آقا، اینجا سوئیس نیست، برو دنبال کارت. و ادامه می دهد: البته طوری ننویسید که به آقایان بر بخورد چون دنبال گرفتن مجوزهای تولید صنعتی هستم و پیگیری‌هایم هنوز ادامه دارد. مهدی حاج حسینی مخترع کرمانی و دانشجوی […]