قیام عاشورا
ارسال ۱۶۰۵ اثر در نیمه اول محرم به طرح «حرف آورد» اردبیل ۰۳ شهریور ۱۴۰۰

ارسال ۱۶۰۵ اثر در نیمه اول محرم به طرح «حرف آورد» اردبیل

سید محسن محسنی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان از ارسال یک هزار ۶۰۵ اثر در دهه اول ماه محرم به طرح حرف آورد در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: با هدف ترویج و توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ایجاد زمینه برای حضور و […]