قطع برق
قطعی برق در تهران ۱۷ تیر ۱۴۰۰

قطعی برق در تهران

قطعی برق در تهران انتهای پیام/ منبع

اقدام جالب یک شهروند زمان قطع برق ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

اقدام جالب یک شهروند زمان قطع برق

یک شهروند یزدی پس از قطعی برق شب گذشته یزد و خاموش شدن چراغ راهنمایی، این‌ چنین مسئولیت شهروندی خود را به نمایش می‌گذارد. انتهای پیام/ منبع