فرودگاه اربیل
حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل عراق 26 فروردین 1400

حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل عراق

رسانه های عراقی از حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل خبر دادند.