فرمانداری نمین
نمین ۱۲ هزار نفر جمعیت کارگری دارد/کارگران در خط مقدم جبهه تولید ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نمین ۱۲ هزار نفر جمعیت کارگری دارد/کارگران در خط مقدم جبهه تولید

فرماندار شهرستان نمین گفت: نمین به عنوان شهرستان صنعتی با ۱۲ هزار نفر جمعیت کارگری بیشترین تلاشگران عرصه تولید و خودکفایی را دارد.