صابر ناصری
آغاز برداشت محصول گیلاس در گرمی و انگوت 26 خرداد 1399

آغاز برداشت محصول گیلاس در گرمی و انگوت

آغاز برداشت محصول گیلاس در گرمی و انگوت آغاز شده است.