سهمیه آرد نانوایی
کمبود آرد و تولید نان در اردبیل از شایعه تا واقعیت ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

کمبود آرد و تولید نان در اردبیل از شایعه تا واقعیت

داستان صف‌های طولانی برای تهیه ارزاق عمومی گویی تمام‌نشدنی است و این بار کمبود آرد و تولید نان مردم را به این صف‌های طولانی کشیده است.