بایگانی‌های سعید نیکخو سکاندار اداره ثبت اسناد گرمی شد - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
سعید نیکخو سکاندار اداره ثبت اسناد گرمی شد ۱۱ دی ۱۳۹۸

سعید نیکخو سکاندار اداره ثبت اسناد گرمی شد

طی حکمی مهندس سعید نیکخو سکاندار اداره ثبت اسناد گرمی شد.