سرمایه گذاری خارجی
اطلس سرمایه‌گذاری اردبیل تدوین شد ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

اطلس سرمایه‌گذاری اردبیل تدوین شد

ارژنگ عزیزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: بر اساس این سامانه اطلاعات جامع و کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اعم از بخش صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و خدمات در اختیار متقاضیان به ویژه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار می‌گیرد تا بر اساس آن طرح‌های خود را انتخاب کنند. وی تصریح […]