سازمان انرژی اتمی
عامل خرابکاری حادثه نطنز شناسایی شد ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

عامل خرابکاری حادثه نطنز شناسایی شد

عامل خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز، «رضا کریمی» نام دارد که قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است.

اورانیوم ۶۰ درصد را با سرعت ۹ گرم در ساعت تولید می‌کنیم ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اورانیوم ۶۰ درصد را با سرعت ۹ گرم در ساعت تولید می‌کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سرعت تولید اورانیوم غنی سازی شده ۶۰ درصد، ۹ گرم در ساعت است. البته اورانیوم ۲۰ درصد نیز همزمان تولید خواهد شد.