حوزه علمیه
خواندن چه دعایی گناهان را تا روز قیامت مورد عفو قرار می‌دهد؟ 26 فروردین 1400

خواندن چه دعایی گناهان را تا روز قیامت مورد عفو قرار می‌دهد؟

ماه رمضان فرصتی برای عبادت، اطاعت، تضرع، مناجات، راز و نیاز با پروردگار است، این حالات دل انسان را آماده پذیرش مواهب الهی می‌کند و وقتی انسان دل به خدا سپرد از اضطراب‌ها و تحیرها رها می‌شود.

ساختمان حوزه علمیه برادران گرمی در حال احداث است 12 شهریور 1398

ساختمان حوزه علمیه برادران گرمی در حال احداث است

رییس حوزه علمیه برادران گرمی گفت: ساختمان حوزه علمیه برادران با زیر بنای بیش از 5000 مترمربع در سه طبقه در حال احداث است.