بایگانی‌های تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز عشایری - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز عشایری ۰۳ آبان ۱۳۹۸

تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز عشایری

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور از دبیرستان دخترانه عشایری هفده شهریور زیوه از توابع بخش انگوت شهرستان گرمی بازدید کرد.