بومی و محلی
جشنواره بازی های بومی و محلی روستاهای گرمی برگزار شد 13 اردیبهشت 1398

جشنواره بازی های بومی و محلی روستاهای گرمی برگزار شد

جشنواره بازیهای بومی محلی روستاهای گرمی در محل دریاچه گیلارلو برگزار شد.