بنیاد علوی
پارک علوی با مشارکت شهرداری و بنیاد علوی در گرمی احداث می‌شود 03 شهریور 1398

پارک علوی با مشارکت شهرداری و بنیاد علوی در گرمی احداث می‌شود

مدیر طرح ملی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان گفت: پارک بزرگ تفریحی و سرگرمی با مشارکت بنیاد علوی درگرمی ساخته می‌شود.