اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اردبیل
تعداد ۳ هزار ۳۲۱ طرح اشتغالزا وارد چرخه اقتصادی شدند ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

تعداد ۳ هزار ۳۲۱ طرح اشتغالزا وارد چرخه اقتصادی شدند

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: تعداد ۳ هزار ۳۲۱ طرح اشتغالزا با اجرای قانون تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستایی و با دریافت تسهیلات ارزان قیمت وارد چرخه اقتصادی شدند.

حوادث کارگری به کمتر از ۱۴۵ مورد رسیده است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

حوادث کارگری به کمتر از ۱۴۵ مورد رسیده است

اردبیل- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: میزان حوادث ناشی از کار در استان اردبیل در طول سال به کمتر از ۱۴۵ مورد رسیده است.