۱۳:۵۶ – ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۵۶ – ۱۹ تیر ۱۴۰۳ صمد بهزاد گفت: روند تولد سه رقم بذر ذرت، ۲ رقم بذر پنبه، یک رقم بذر سویا و یک رقم بذر بادام زمینی در شرکت کشت و صنعت مغان با همکاری شرکت ترکیه‌ای شروع شده و نخستین بذر تولیدی در این مجتمع کشاورزی امسال به […]