۱۳:۲۰ – ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۲۰ – ۱۷ تیر ۱۴۰۳ مهدی فیضی گفت: فعالیت‌های دامپزشکی در دورترین و صعب العبورترین مناطق کوهستانی استان نیز انجام می‌شود و این نشان می‌دهد که دامپزشکی یک ارگان تخصصی سلامت محور جامعه است و از هرگونه سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های این حوزه باید با جدیت حمایت شود.مدیرکل دامپزشکی […]