گزارش اختصاصی بازار تی وی درباره صنعت تجهیزات پزشکی فعالان صنعت تجهیزات پزشکی با اعلام اینمه عقب ماندگی ۲۰ درصدی از فناوری دنیا در این صنعت وجود دارد، تصریح می کنند هم اکنون نیمی از نیاز کشور به تکنولوژی در این حوزه توسط دانش بنیان ها تامین می شود. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

نیمی از نیاز کشور به تکنولوژی توسط دانش بنیان ها تامین می شود| عقب ماندگی 20 درصدی از فناوری دنیا

گزارش اختصاصی بازار تی وی درباره صنعت تجهیزات پزشکی

فعالان صنعت تجهیزات پزشکی با اعلام اینمه عقب ماندگی ۲۰ درصدی از فناوری دنیا در این صنعت وجود دارد، تصریح می کنند هم اکنون نیمی از نیاز کشور به تکنولوژی در این حوزه توسط دانش بنیان ها تامین می شود.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار