خواف- دومین سالگرد درگذشت زنده یاد استاد عثمان محمدپرست، هنرمند چیره دست موسیقی مقامی و سفیر مدرسه سازی با حضور هنرمندان، فرهیختگان و مردم در شهرستان خواف برگزار شد. تصویربردار: پوریا کاشانی راد کد خبر ۶۱۰۹۶۵۵ انتهای پیام/ منبع خبر: مهر

دومین سالگرد درگذشت زنده یاد استاد «عثمان محمدپرست»

خواف- دومین سالگرد درگذشت زنده یاد استاد عثمان محمدپرست، هنرمند چیره دست موسیقی مقامی و سفیر مدرسه سازی با حضور هنرمندان، فرهیختگان و مردم در شهرستان خواف برگزار شد.

تصویربردار: پوریا کاشانی راد

کد خبر ۶۱۰۹۶۵۵

انتهای پیام/
منبع خبر: مهر