مدیر عامل پتروشیمی بدر شرق چابهار به بازار خبر داد بهزاد انصادری مدیر عامل پتروشیمی بدر شرق چابهار با اعلام اینکه ۲۳۴ میلیون یورو در پروژه احداث این کارخانه پتروشیمی سرمایه گذاری شده تا به پیشرفت ۶۵ درصدی برسیم، گفت: اکنون ۹۰ درصد پرسنل ما بومی هستند. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

۹۰ درصد پرسنل ما بومی هستند| ۲۳۴ میلیون یورو سرمایه گذاری برای پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه

مدیر عامل پتروشیمی بدر شرق چابهار به بازار خبر داد

بهزاد انصادری مدیر عامل پتروشیمی بدر شرق چابهار با اعلام اینکه ۲۳۴ میلیون یورو در پروژه احداث این کارخانه پتروشیمی سرمایه گذاری شده تا به پیشرفت ۶۵ درصدی برسیم، گفت: اکنون ۹۰ درصد پرسنل ما بومی هستند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار