انیمیشن «یک وبیست» به یاد حاج قاسم سلیمانی در اردبیل در اردبیل رونمایی شد.