پوستر، هیــــــــس! صهیونیست مشغول جنایت است توسط مرکز تولید و نشر انقلاب اسلامی بسیج استان اردبیل منتشر شد.