۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و شکست ناپذیری ملت ایران در برابر استکبار جهانی است. این روز بزرگ که یوم الله نیز نامیده شده است از جمله روزهای درخشانی است که در تاریخ ایران اسلامی برجسته است.