طرح هادی در روستای حمزه خانلو پیشرفت آنچنانی ندارد؛ هنوز چشم انتظار آسفالت خیابان اصلی و جوب کشی معابر هستیم و چندین امکانات دیگر.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، این روزها شاهد افتتاح آسفالت معابر کوچه‌ها و خیابان‌های مختلف روستاها در فضای مجازی و رسانه ها هستیم؛ حتی دورترین مناطق شهرستان گرمی با کمترین، جمعیت امکاناتی گذاشتند(المان، مجسمه ، سطل زباله و….) که حتی در شهر آن امکانات وجود ندارد.

متاسفانه طرح هادی در روستای حمزه خانلو پیشرفت آنچنانی ندارد. هنوز چشم انتظار آسفالت خیابان اصلی و جوب کشی معابر هستیم و چندین امکانات دیگر.

آیا از اول انقلاب تابحال هیچ بودجه ای تخصیص نیافته؟ مسئول این طرح‌ها چه کسی هست؟ بنیاد مسکن؟ بخشداری؟ دهیاری؟