تکلیف تملک باغ شریعت اردبیل در حالی در هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ از سوی شورای شهر، مصوب اعلام شد که به فاصله چند روز بعد از این تصویب، درختان این باغ به یک باره قلع و قمع شدند.

تکلیف تملک باغ شریعت اردبیل در حالی در هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ از سوی شورای شهر، مصوب اعلام شد که به فاصله چند روز بعد از این تصویب، درختان این باغ به یک باره قلع و قمع شدند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار آذرمغان از ملک شخصی «باغ شریعت» اردبیل پس از تصویب تملک این باغ در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ معلوم شد که به فاصله چند روز پس از تشکیل جلسه رسمی شهرداری و شورای شهر اردبیل با هدف تعیین تکلیف این ملک، درختان این باغ توسط افراد شناخته شده که مدعی مالکیت هم هستند، قلع و قمع و تاراج شده است.

حالا باغ بزرگی که به تصمیم شهرداری و شورای شهر اردبیل قرار است پارک باغ خانوادگی و عمومی اردبیل در سال‌های آینده باشد، درختانش اینگونه در عین بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی به تاراج می‌رود.

خبرنگار آذرمغان مسئله قطع درختان و آخرین وضعیت تملک باغ بزرگ شریعت را از مسئولان شهری پیگیری و در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.

انتهای پیام/