ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه رشد اقتصادی از رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه نشات می گیرد گفت: داشتن پول و ثروت در جامعه بی شک نشان از توسعه اقتصادی نیست. استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل به ممعضل بیکاری در استان و سطح کشور اشاره کرد و […]

ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه رشد اقتصادی از رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه نشات می گیرد گفت: داشتن پول و ثروت در جامعه بی شک نشان از توسعه اقتصادی نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل به ممعضل بیکاری در استان و سطح کشور اشاره کرد و افزود: در یک جامعه توسعه یافته باید رشد اقتصادی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی و…، شکل بگیرد.

انتهای پیام/

منبع