صلاحیت 15 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه گرمی، انگوت و موران اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، لیست نهایی ۱۵ نفر از تایید صلاحیت شدگان در حوزه انتخابیه شهرستان های گرمی و انگوت بشرح زیر می باشد.

۱- ولی اسماعیلی
۲- میرقسمت موسوی اصل
۳- یاسر شاهی
۴- محمد خوش سیما
۵- رمضان عبدی
۶- صفر حسن زاده
۷- رضا بخشی
۸- کریم آزاد
۹- شکور عالم راثی
۱۰- احمد دوستدار
۱۱- جواد شاهی
۱۲- جلال علوی
۱۳- هاشم قلی زاده
۱۴- علی شربتی
۱۵- پرستو قاسمی