بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه راه‌های روستایی در اولویت‌ قرار گرفت. در حالیکه در سال ۱۳۵۷ فقط ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالت روستایی در کشور بود، اما اکنون این آمار به ۱۱۳ هزار کیلومتر رسیده است. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

برخورداری ۹۳ درصد جمعیت روستایی از راه آسفالت

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه راه‌های روستایی در اولویت‌ قرار گرفت. در حالیکه در سال ۱۳۵۷ فقط ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالت روستایی در کشور بود، اما اکنون این آمار به ۱۱۳ هزار کیلومتر رسیده است.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار