برای نجات جان یک مصدوم تصادفی درشهرستان مغان گرمی با بالگرد فوریت 115هوایی امداد رسانی شد.

ظهر روز(دوشنبه) نهم اسفند ماه با دریافت گزارش یک صانحه در مسیر گرمی بیله سوار درروستای ساریخانلو یک نوجوان پس از پیاده شدن از مینی بوس و موقعه عبوراز عرض جاده با یک خودروی عبوری برخورد کرده وبشدت مصدوم شد که تلاش گران فوریت پزشکی۱۱۵گرمی بلافاصله به محل اعزام و مصدوم را باانجام امکانات اولیه پزشکی به بیمارستان ولایت گرمی انتقال دادند.

دکتر علی جاویدزاده؛ رئیس دانشکده پرستاری و مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان مغان گرمی که مسئولیت هدایت این ماموریت را به عهده داشت با حضور دربیمارستان ولایت وبررسی وضیعت مصدوم نهایتا با توجه به اینکه مصدوم نیازبه اسکن فوری داشت، دستوراعزام به مرکزاستان اردبیل صادرشد.

از آنجایی که شرایط جوی نامساعد بود وجود مه غلیظ امکان اعزام با آمبولانس را سخت وغیرممکن کرده بود پس ازهماهنگی لازم با فوریت امدادهوای از طریق تماس تلفنی، بالگرد جهت حمل مصدوم به شهرستان گرمی اعزام شد.

بدلیل نامساعد بودن هوا بالگرد نتوانست درمحل تعیین شده درروبروی جایگاه سی ان جی شهرستان مصدوم را تحویل بگیرند و طبق تشخیص سرخلبان بالگرد بدلیل مه غلیظ درارتفاعات یکی از روستای(روستای بیلداشی) اطراف شهرستان فرود آمده و مصدوم پس از ساعتها تلاش به بیمارستان فاطمی اردبیل انتقال یافت.

  • نویسنده : روح الله صادقی فر