آبشار زیبای منطقه گردشگری شوله لر دره سی (مابین روستای شوون و قوزلو) ? مهدی شکری  

آبشار زیبای منطقه گردشگری شوله لر دره سی (مابین روستای شوون و قوزلو)

? مهدی شکری

 

  • نویسنده : مهدی شکری