هایکو ماس برای دیدار با مقامات ایرانی دقایقی پیش وارد تهران شد.