بایگانی‌های یخبندان،نمک پاشی،شهرداری - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
وضعیت نامناسب کوچه مسجد عباسیه ۰۶ دی ۱۳۹۹

وضعیت نامناسب کوچه مسجد عباسیه

مخاطبی با ارسال پیام زیر از شهرداری خواست نسبت به نمک‌پاشی کوچه ها اقدام کند.