گیلارلو
هتل سه ستاره گیلارلو با مشارکت سازمان همیاری در گرمی احداث می شود 02 مرداد 1400

هتل سه ستاره گیلارلو با مشارکت سازمان همیاری در گرمی احداث می شود

عملیات اجرایی هتل سه ستاره گیلارلو با مشارکت سازمان همیاری آغاز شد.