کمیسیون مشترک
زمان شروع نگارش متن توافق فرا رسیده است ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

زمان شروع نگارش متن توافق فرا رسیده است

معاون سیاسی وزارت امور خارجه از ارائه متون مد نظر هیات ایرانی به طرف‌های مذاکره کننده کمیسیون مشترک خبر داد.