کلانسرا
صاعقه در روستای کلانسرای گرمی قربانی گرفت 15 اردیبهشت 1399

صاعقه در روستای کلانسرای گرمی قربانی گرفت

مرد ۶۵ ساله ای که در حال گاوچرانی در مراتع روستای کلانسرای بخش موران گرمی بود دچار صاعقه شد و جان خود را از دست داد.