کارگروه پسماند
جلسه کارگروه مدیریت پسماند در گرمی برگزار شد 03 اردیبهشت 1399

جلسه کارگروه مدیریت پسماند در گرمی برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند با حضور روسای دستگاه‌های مربوطه به ریاست مهندس اقبالی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گرمی برگزارشد.